آزمون درس زمین شناسی - پایانی شهریور ماه 99

دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رایرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.
دانش آموزان باید از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید،ضمنا نام کاربری فقط کدملی شما باشد سپس در آزمون شرکت کنید.


 می توانید با پرداخت هزینه برای بار دیگر در این آزمون شرکت نمایید.تاریخ و ساعت انتشار : 22:42:54 ~~~ 1399/02/29
تعداد بازدید : 4757