آزمون درس انسان ومحیط زیست- پایانی خرداد ماه 99
آزمون درس با مشارکت یکی دبیران برجسته استان مازندران آزمون درس انسان ومحیط زیست - پایانی خرداد ماه 99 را برگزار می کند
آزمون از ساعت 20تا22روز  شنبه99/3/17رایگان می باشد.
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رایرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.
دانش آموزان خانم مومنی باید از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید،ضمنا نام کاربری فقط کدملی شما باشد سپس در آزمون شرکت کنید.
دانش آموزان گرامی برای این که بتوانید روز شنبه در آزمون پایانی شرکت کنید،بعداز ثبت نام در آزمون روی لینک زیر بزنید.
تاریخ و ساعت انتشار : 22:53:28 ~~~ 1399/02/29
تعداد بازدید : 2558