آزمون درس انسان ومحیط زیست- پایانی 

دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رایرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
دانش آموزان باید از طریق لینک زیر ثبت نام نمایید،ضمنا کاربری و رمز را خودتان موقع ثبت نام وارد می کنید. موقع وارد کردن نام کاربری و رمز صفحه کلی انگلیسی باشد. سپس در  روز دوشنبه در آزمون شرکت کنید.


برای شرکت در آزمون روی لینک زیر بزنید


تاریخ و ساعت انتشار : 08:15:25 ~~~ 1399/03/10
تعداد بازدید : 2895