دینی پایه های دهم یازدهم -پایانی
آزمون درس برگزار می کند
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رابرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید. برای دیدن آزمونهای فعال دروس خود روی این لینک بزنید

تاریخ و ساعت انتشار : 08:33:42 ~~~ 1399/03/27
تعداد بازدید : 1502