برگزاری آزمون های آنلاین دبیرستان فرزانگان قائم شهر متوسطه اول
دانش آموزان محترم برای تکمیل ثبت نام با کاربری ورمز هردو کد ملی وارد شوید.ضمنا فقط با کد ملی خودتان می توانید وارد شوید سپس ویرایش پروفایل زده واطلاعات خود را تکمیل کنید.
دانش آموزان محترم برای شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی روی لیک زیر زده با کاربری ورمز خود وارد شده وبه کاندیداهای مورد نظر خود رای دهید

                                     


تاریخ و ساعت انتشار : 14:29:45 ~~~ 1399/07/23
تعداد بازدید : 2023