آزمون شیمی یازدهم بخش سوم تا سر مبحث پلی استر
آزمون درس با مشارکت گروه شیمی استان چهارمحال وبختیاری اقدام به برگزاری آزمون شیمی یازدهم بخش سوم تا سر مبحث پلی استر نموده است باتوجه به این که در روز برگزاری آزمون یکشنبه99/1/31نت ضعیف بوده و تعداد زیادی از دانش آموزان از آزمون خارج شده و با درخواست تعدادی از دبیران و دانش آموزان،علیرغم ایجاد هزینه مالی برای سایت، تصمیم به برگزاری دوباره آزمون گرفتیم لذا نتایج قبلی نشان داده نمی شود.این آزمون را برای بار دیگر برای شما از ساعت 14الی 16 روز یکشنبه 99/2/7به صورت رایگان فعال نماییم.ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.تاریخ و ساعت انتشار : 18:31:54 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 7098