آزمون درس شیمی دوازدهم-بخش چهارم
آزمون درس با مشارکت گروه شیمی استان چهارمحال وبختیاری اقدام به برگزاری آزمون آنلاین شیمی دوازدهم بخش چهارم نموده است باتوجه به این که در روز برگزاری آزمون یکشنبه99/1/31نت ضعیف بوده و تعداد زیادی از دانش آموزان از آزمون خارج شده و با درخواست تعدادی از دبیران و دانش آموزان،علیرغم ایجاد هزینه برای سایت تصمیم به برگزاری دوباره آزمون گرفتیم لذا نتایج قبلی نشان داده نمی شوداین آزمون را برای بار دیگر برای شما از ساعت 14الی 16 روز چهارشنبه 99/2/10به صورت رایگان فعال نماییم.ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.

برای شرکت دوباره روی لینک زیر بزنید
تاریخ و ساعت انتشار : 19:07:10 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 5576