نفرات اول تا سوم آزمون شیمی دهم بخش سوم روز یکشنبه 99/1/31
نفراول آقای محمدرضا باسوری از دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی بروجن نفر دوم خانم سروین اصغری فرد از دبیرستان فرزانگان1 تبریزنفرسوم خانم فرزانه محمدیان از دبیرستان نمونه دولتی حضرت زینب انار کرمان
مدیران مدارس فوق در صورت تمایل می توانند در این سایت به معرفی مدرسه خود بپردازند.

تاریخ و ساعت انتشار : 03:00:27 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 886