نفرات اول تا سوم آزمون شیمی یازدهم بخش سوم
نفر اول خانم فائزه دهقانی از دبیرستان نمونه دولتی گل محمدی میبد
نفر دوم خانم مهدیه غلامی از دبیرستان نمونه تقوی بیرجند
نفرسوم خانم زهرا قاسمی از دبیرستان هئیت امنایی زهره کاردانپور ناحیه4 اصفهان مدیران مدارس فوق می توانند در این سایت به معرفی مدرسه خود بپردازند.

تاریخ و ساعت انتشار : 18:30:27 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 1582