نفرات اول تا سوم آزمون شیمی دوازدهم بخش چهارم روز یکشنبه 99/1/31
نفر اول خانم فاطمه سلیمی ازدبیرستان حضرت زینب انار کرمان
نفردوم خانم صبا نعمتی ازدبیرستان شهید باهنر شهرکرد
نفر سوم خانم سودا آقازاده از تبریز
مدیران مدارس دانش آموزان فوق  در صورت تمایل می توانند در این سایت به معرفی مدارس بپردازند

تاریخ و ساعت انتشار : 03:00:27 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 1221